دسته بندی: دکوراسیون داخلی

 

 

در قدم اول اجرا بعد از طراحی داخلی ، گچ دیوارها تراشیده شد.
با عوض کردن جای آشپزخانه، تاسیسات قدیمی نیز برچیده شد. کانالهای کولر اصلاح و مقاوم سازی بنا انجام شد.

دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی

 

طراحی داخلی و خروجی سه بعدی سازی بصورت تصویر ↓

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

اجرای طراحی داخلی

دکوراسیون داخلی
دکوراسیون داخلی
دکوراسیون داخلی